ID: 317

MV INTERLINK ABILITY

 • Trọng tải:
  38680
 • Nhật ký chuyến đi:
  20/03/19 - 25/03/19: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
 • Thời gian Tàu mở:
  20/03/19 - 25/03/19: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
 • Tuyến hoạt động:
  NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA...
 • Lịch Trình Tàu:
  OPEN VIETNAM ON 20TH MAR 19
 • Trạng thái:
  Spot
Thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết

MV INTERLINK ABILITY
38,680 MTS DWT ON 10.50 M SSW - SDBC 2015 OPEN HATCH - MARSHALL ISLANDS / LR
IMO 6714757 - 1C ICE CLASS - TPC 53.90 - GT/NT 25,553/ 13,043 - LOA 180M/ BEAM 32M
DEPTH MOULDED 15M - GRAIN ABT 50,903 CBM / 1'797'622CBF
BALE ABT 47,202 CBM / 1'666'922CBF - 5 HO/5 HA FOLDING HATCHCOVERS
4 X 30MTS CRANES - 2/3/4 FULLY BOX TT 25TONS/SQM 2X25 TONS COILS SUB SPECS
CO2/MECH VENT/A60/APPB/AHL FITTED
SPEED/CONSUMPTION (ECOS WOG)
LADEN: SPEED 14.0KN CON 23.5MTS IFO380 INCL AUX ENGINE
BALLAST: SPEED 14.0KN CON 21,5MTS IFO380 INCL AUX ENGINE
LADEN: SPEED 12.0KN CON 15.5MTS IFO INCL AUX ENGINE
BALLAST: SPEED 12.0KN CON 13.5MTS IFO INCL AUX ENGINE
IN PORT IDLE/WORKING: ABT 3.5 MTS /5.0 MTS
BOILER WHEN REQUIRED ABT 0.8 PDAY
ALL BASIS IFO380 AND SUB SECA WHERE APPLICABLE
AFF1 / CO2 / APPB / A60 / DECKCARGO OK / NO IRAN / NO YEMEN/ NO CEMENT / NO CLINKER

Lịch tàu mở khác
MV HAI DUONG 09
Trọng tải: 10959
Thời gian tàu mở: 09/12/19 - 14/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV HAI DUONG 36
Trọng tải: 10977
Thời gian tàu mở: 18/12/19 - 23/12/19
Cảng mở: Chattogram (BD) - Bangladesh
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning
MV VIET THANG 136
Trọng tải: 5175
Thời gian tàu mở: 10/12/19 - 15/12/19
Cảng mở: Merak (ID) - Indonesia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SOUTH EAST ASIA-SOUTH CHINA
Trạng thái: Openning
MV PVT-HN
Trọng tải: 28379
Thời gian tàu mở: 27/04/19 - 02/05/19
Cảng mở: Kuantan (MY) - Malaysia
Tuyến hoạt động: NO LIMITED/ PREFER TO IRAQ/PG/INDIA/IRAN...
Trạng thái: Prompt
MV PVT AROMA
Trọng tải: 27112
Thời gian tàu mở: 01/12/19 - 05/12/19
Cảng mở: Singapore (SG) - Singapore
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: SE-ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST-PG
Trạng thái: Hot to fix
MV VISSAI VCT 02
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 22/11/19 - 27/11/19
Cảng mở: Ho Chi Minh (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Openning
MV VISSAI VCT 05
Trọng tải: 22502
Thời gian tàu mở: 13/11/19 - 20/11/19
Cảng mở: Vinh Tan (VN) - Viet Nam
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: - PRFR FAR EAST - S.E ASIA RANGE, TRY PG
Trạng thái: Spot
MV MEGA STAR
Trọng tải: 8142
Thời gian tàu mở: 29/11/19 - 04/12/19
Cảng mở: Samalaju (MY) - Malaysia
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV SILVER SAILING
Trọng tải: 8543
Thời gian tàu mở: 25/11/19 - 30/11/19
Cảng mở: Cebu (PH) - Philippines
More
Xem thêm thời gian và cảng mở khác của tàu
Tuyến hoạt động: ASIA-FAR EAST-RUSSIA-MID EAST
Trạng thái: Hot to fix
MV BMC CAROL
Trọng tải: 14181
Thời gian tàu mở: 12/11/19 - 17/11/19
Cảng mở: Macun (CN) - China
Tuyến hoạt động: ASIAN/S.CHINA/W.W
Trạng thái: Openning